Màu sắc

Trung tính

Trung tính là phổ biến lâu dài bởi vì chúng là phong cách, linh hoạt và dễ sống. Có sẵn ở nhiều dạng - dựa trên màu xám, dựa ...

Màu xám

Màu xám đã trở thành trung tính của sự lựa chọn trong những năm gần đây, với diện mạo công nghiệp và Scandinavia tiên phong v...

Sơn tối màu

Màu sắc táo bạo có sự hiện diện thực sự, biến đổi một căn phòng và đưa ra tuyên bố bất cứ nơi nào họ sử dụng. Từ những màu đỏ...